Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar ditt namn, e-mail, telefonnummer samt bilder som du skickar till oss. 

Ändamål med insamlingen?

Vi lagrar dessa uppgifter för att hjälpa dig med värderingar av de föremål du kontaktar oss om samt att hålla kontakten mer dig via nyhetsbrev. 

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Kontakta oss på christoffer@planetrooms.se för att ta del av din lagrade information. 

Så raderar eller rättar du information?

Ta kontakt med Christoffer, genom att maila oss på christoffer@planetrooms.se för att radera eller rätta angiven information. 

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Ta kontakt med Christoffer, genom att maila mig på christoffer@planetrooms.se för att användningsbegränsa eller eller återkallar din information eller ditt samtycke. 

Period som uppgifterna lagras

Vi kommer endast att behålla information som vi samlar in om dig så länge som krävs för de syften som anges ovan eller som krävs för att uppfylla alla juridiska skyldigheter som vi är föremål för. Detta innebär att vi regelbundet granskar våra filer för att kontrollera att informationen är korrekt, uppdaterad och fortfarande krävs. Där vi har tillåtelse att skicka direkt marknadsföring till dig kan vi behålla din kontaktinformation som är nödvändig för detta ändamål, så länge du inte avbryter prenumerationen från att få densamma från oss. Om du väljer bort marknadsföring kommer vi att behålla din information för att vi ska kunna respektera dina önskemål om att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Christoffer Julin, E-mail: christoffer@planetrooms.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

Planet Rooms AB, med organisationsnummer (556908-5474), adress Jungfrugatan 11, 114 44 Stockholm, Sverige.